SGGW

Podyplomowe Studia Baz Danych

zlecenia przez net

O NAS  > Program studiów  >
 

Program studiów, czyli czego uczymy.


Program studiów obejmuje wiedzę dotyczącą następujacych zagadnień:

 • administrowanie systemami Windows Server,
 • znajomość systemów z rodziny Linux,
 • projektowanie i konfigurowanie środowiska sieciowego,
 • instalowanie, konfigurowanie i zarządzanie kluczowymi aplikacjami,
 • praktyczna znajomość technologii CISCO

Program nauczania jest tak skonstruowany aby w studiach mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, nie mające żadnego przygotowania, jak również osoby doświadczone, lecz chcące uporządkować i rozszerzyć posiadaną wiedzę.

Temat Suma Wyk. Lab. ECTS
Wykład wprowadzający 4 4 0 1
Architektura komputerów i systemów operacyjnych 6 6 0 2
Administracja Windows I 14 4 10 4
Administracja Windows II 14 4 10 4
Wstęp do Windows Active Directory 14 4 10 4
Usługi Windows Active Directory 14 4 10 4
Linux I 14 4 10 4
Linux II 14 4 10 4
PowerShell 14 4 10 4
Sieci komputerowe w technologii CISCO cz.1 14 4 10 4
Sieci komputerowe w technologii CISCO cz.2 14 4 10 4
Planowanie i konfiguracja środowiska sieciowego Windows 14 4 10 4
Wdrażanie i zarządzanie środowiska sieciowego Windows 14 4 10 4
Wdrażanie i konfigurowanie Microsoft Exchange 14 4 10 4
Zarządzanie Microsoft Exchange Server 14 4 10 4
Implementowanie i administracja usługami Windows SharePoint 14 4 10 4
Programowanie usług Windows SharePoint 14 4 10 4
SUMA (oba semestry): 220 70 150 63

 

Opis przedmiotów.

Poniżej przedstawiamy ramowy spis zagadnień omawianych na poszczególnych przedmiotach. Zastrzegamy jednak, że poniższy spis ma charakter poglądowy i pewne zmiany moga zostać w nim dokonane po szczegółowych uzgodnieniach między wykładowcami. Staramy się również przedstawiać wiedzę aktualną, podążając za wprowadzanymi w nowych wersjach oprogramowania zmianami: nowymi funkcjonalnościami, rozwiązaniami i możliwościami.
W nawiasach podaliśmy całkowią liczbę godzin wykładu/laboratoriów.

Architektura komputerów i systemów operacyjnych (6/0)

Nie omawiamu tu żadnych konkretnych środowisk informatycznych. Zamiast tego, przedstawiamy powszechne cechy współczesnych komputerów i systemów operacyjnych. Wprowadzamy tu równiez podstawowe pojęcia i terminologie wykorzystywane w przyszłych zajęciach.

Administracja Windows (8/20)

System Windows jest obecnie niewątpliwie najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. Jednak poza wersjami wykorzystywanymi na komputerach PC system Windows obecny jest również na serwerach. Na tych zajęciach wprowadzamy słuchaczy w system Windows Server 2012. Jest to najnowsza wersja systemu Windows Server, a zajęcia nawiązują tematyką do kursów: 20410 - "Installing and Configuring Windows Server 2012" oraz 20411 - "Administering Windows Server 2012".

 • Wprowadzenie do środowiska Windows Server 2012
 • Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera
 • Implementacja zasad grupowych
 • Zarządzanie obiektami lokalnymi
 • Implementacja wydruku i usług plików
 • Implementacja wirtualizacji serwerowej
 • Optymalizacja usług plików
 • Implementacja zarządzania aktualizacjami
 • Monitorowanie Windows Server 2012

Windows Active Directory (8/20)

Zajęcia dotyczą usług katalogowych w implementacji Microsoft.

 • Obsługa Active Directory Domain Services
 • Zarządzanie obiektami Active Directory Domain Services
 • Implementacja infrastruktury zasad grupowych
 • Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych
 • Replikacja Active Directory

Linux (8/20)

 • Instalacja, konfiguracja i aktualizacja systemu CentOS.
 • Praca w konsoli systemowej, edytor tekstu.
 • Nadawanie uprawnień do plików i katalogów.
 • Zarządzanie dyskami i woluminami logicznymi.
 • Serwer WWW i inne usługu sieciowe.
 • Mechanizmy uwierzytelniania.
 • System SeLinux.
 • Klastry równoważące obciążenie usług sieciowych.
 • Technologie wirtualizacji.
 • Przetwarzanie w chmurach.

Usługi terminalowe (4/8)

Zajęcia wyjaśniają w jaki sposób zainstalować i konfigurować Remote Desktop Services (usługi terminalowe) w systemie Windows 2012 (R2). Usługi te pozwalają na dostarczenie wirtualizacji warstwy prezentacji. Poruszone zostaną, także tematy związane z zarządzaniem klientem, połączeniem do usługi, licencjonowaniem, zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostępu.

Tematyka:

 • Wprowadzenie do Remote Desktop Services
 • Komponenty usługi
 • Wdrożenie i utrzymanie usługi
 • Praktyczne wykorzystanie
 • Licencjonowanie
 • Zarzadzanie klientem usługi
 • Bezpieczeństwo usługi

Sieci komputerowe w technologii CISCO (8/20)

W ramach zajęć realizowane są wybrane zagadnienia z 4 semestrów szkolenia CCNA. Materiał został tak zaprojektowany aby z jednej strony mogły uczestniczyć osoby początkujące a z drugiej absolwenci mieli pewien spójny zakres wiedzy. Nasze zajęcia stanowią doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia pracy z technologiami CISCO jak również dalszego kształcenia w tym kierunku.

 • Adresacja sieci
 • Warstwy modeli OSI
 • Budowa routera
 • Budowa systemów sieciowych operacyjnych IOS
 • Routing statyczny i dynamiczny
 • Bezklasowe protokoły routingu, VLSM, CIDR
 • Przełączniki i sieci Ethernet
 • Sieci VLAN, trunking i protokół trunkingowy
 • Adresowanie NAT i protokół DHCP

Środowisko sieciowe Windows (8/20)

Omawiane są tu elementy konfiguracji i usług sieciowych.

 • Implementacja IPv4/IPv6
 • Konfiguracja oraz rozwiązywanie problemów z DNS
 • Implementacja DHCP
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym
 • Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server
 • Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli

Microsoft Exchange (8/20)

Jeden z najpopularniejszych serwerów poczty e-mail. Oferuje całą gamę funkcjonalności, które pozwalają na wykorzystanie go nie tylko do przesyłania poczty, ale i pełnej komunikacji grupowej w przedsiębiorstwach. Pozwala na planowanie spotkań, szyfrowanie i podpisywanie poczty, foldery publiczne, filtry antyspamowe. Zajęcia prowadzimy na najnowszej wersji oprogramowania Microsoft Exchange 2013. Realizowany materiał nawiązuje do certyfikowanego szkolenia Microsoft 20341 - "Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013", które przygotowuje do egzaminu 70-341 o tej samej nazwie.

 • Wzdrażanie i zarządzanie Exchange Server 2013
 • Planowanie i konfigurowanie serwera typu Mailbox
 • Zarządzanie obiektami odbiorców
 • Planowanie i wdrażanie roli Client Access Server
 • Konfigurowanie i zarządzanie połączeniami klientów
 • Planowanie i konfigurowanie zasad transportu wiadomości
 • Planowanie i implementowanie dostępności wysokiego poziomu.

Microsoft SharePoint

Zajęcia przedstawiają rozwiązanie SharePoint Foundation 2013. Bezpiecznej, darmowej, rozszerzalnej, platformy webowej ułatwiającej współpracę, pracę z dokumentami, tworzenie portali firmowych, budowanie własnych rozwiązań aplikacyjnych i integrację z pakietem Office. Tematyka zajęć dotyczyć będzie wdrożenia, utrzymania i nadzoru produktu.

Tematyka:

 • Wprowadzenie do SharePoint Foundation 2013
 • Komponenty składowe
 • Sposoby wykorzystania
 • Instalacja usługi
 • Zarządzanie, monitorowanie, nadzór
 • Rozszerzanie i integracja z innymi rozwiązaniami (np. pakiet Office)
 • Bezpieczeństwo usługi

systemy operacyjne • administracja • Windows Server • MS Exchange • Terminal Services • MS SharePoint • Linux • podyplomowe • Warszawa • sieci