O nas

Więcej o nas, czyli: dlaczego warto u nas studiować?

Studia przeznaczone są dla osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami komputerowymi. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi oraz wdrażaniem i utrzymaniem popularnych aplikacji, a także konfigurowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi w oparciu o technologie CISCO. Jesteśmy zdania, że ze względu na złożoność obecnych systemów operacyjnych konieczna jest specjalizacja, jednak każdy specjalista powinien być zorientowany również w innych środowiskach. Dlatego też niniejsze studia nastawione są przede wszystkim na kształcenie specjalistów systemu Windows Server, jednak w planie studiów znajdują się również, w ograniczonym zakresie, zajęcia z systemu Linux. Studium skierowane jest przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych oraz technicznych. Wiedzeni doświadczeniem oraz znajomością potrzeb rynku postanowiliśmy stworzyć coś więcej niż tylko jeszcze jeden kierunek studiów podyplomowych. Dlatego też oprócz zajęć oferujemy szereg dodatkowych korzyści. Jest to możliwe dzięki dobraniu kadry wykładowców spośród osób zajmujących się zawodowo wybraną tematyką. Wielu z nich prowadzi szkolenia komercyjne, które aby sprostać wymaganiom rynku są prowadzone na wysokim poziomie, a od prowadzących wymagają wciąż aktualizowanej fachowej wiedzy popartej praktyką. Nasi wykładowcy regularnie uczestniczą w różnych wdrożeniach, asystach technicznych bądź usługach utrzymania systemów informatycznych. Jest to coś co nas wyróżnia. Jesteśmy jedynym na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW kierunkiem studiów podyplomowych zatrudniającym certyfikowanych trenerów Microsoft (MCT). Struktura i podział materiału dydaktycznego są tak skonstruowane aby stanowiły pierwszy krok w kierunku zdobycia przez słuchaczy certyfikatów: MTA, MCSA, MCSE, CCNA, które są niezwykle cenionym na rynku pracy wyznacznikiem wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Oczywiście na naszych studiach uczą osoby, które posiadają te tytuły i mogą dostarczyć Państwu dodatkowych informacji na ten temat.

Atrakcyjne czesne

Oferujemy wartościową wiedzę w konkurencyjnej cenie; dla porównania katalogowe ceny certyfikowanych szkoleń Microsoft, Linux, CISCO kształtują się w granicach 3000zł – 7000zł (plus 23% VAT) za osobę. W ramach naszych studiów oferujemy zakres materiału obejmujący ponad 5 standardowych szkoleń certyfikowanych, a dodatkowo przedstawiamy jeszcze inne zagadnienia. Czesne, które można wpłacać w dwóch ratach, jest konkurencyjne nie tylko w stosunku do certyfikowanych szkoleń ale również do innych studiów o podobnym profilu.

Kompetencje wykładowców

Kadra wykładowców składa się ze specjalistów posiadających dużą wiedzę popartą zdanymi egzaminami, licznymi certyfikatami oraz tytułami inżynierskimi firm Microsoft, CISCO i innych. Wybrane zajęcia prowadzą certyfikowani wykładowcy Microsoft, posiadający ogromne doświadczenie w przekazywaniu wiedzy w trakcie przeprowadzonych licznych szkoleń, konsultacji i wdrożeń.

Zdalny dostęp

Wszystkie materiały dydaktyczne z zajęć dostępne są przez całą dobę poprzez naszą platformę edukacyjną. Zawiera ona również dodatkowe informacje, prezentacje aktywne, quizy i animacje.
Jesteśmy w trakcie opracowywania własnego autorskiego systemu dostępu zdalnego do środowisk laboratoryjnych. Po jego wdrożeniu dostęp zdalny będzie zapewniony dla większości prowadzonych na studiach przedmiotów. W ten sposób osoby, które zechcą powtórzyć zadania wykonywane na zajęciach będą mogły to zrobić praktycznie w dowolnej chwili.
Podkreślamy, że to co oferujemy jest dodatkowymi korzyściami, poza normalnymi, przewidzianymi programem studiów zajęciami.

Dyplomy Microsoft

Studenci kończący studia otrzymają dyplomy Microsoft dotyczące zrealizowanego zakresu materiału; stanowią one dowód, że słuchacz przeszedł pomyślnie proces szkolenia.

Dyplomy CISCO

Studenci kończący studia otrzymają dyplomy CISCO Networking Academy dotyczące zrealizowanego zakresu materiału; stanowią one dowód, że słuchacz przeszedł pomyślnie proces szkolenia.

Darmowe oprogramowanie

Nasi studenci w czasie trwania studiów mają dostęp i mogą pobierać oryginalne i całkowicie legalne kopie oprogramowania Microsoft do wykorzystania zgodnie z licencją DreamSpark/MSDNAA (Windows, SharePoint, Exchange, Visual Studio, i inne), a także oprogramowanie SAS, SPSS, Statistica.

Dogodne terminy zajęć

Zdajemy sobie sprawę, iż większość z naszych słuchaczy zajmuje się pracą zawodową; aby nasze zajęcia były jak najmniej kłopotliwe w całości odbywać się będą wyłącznie w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie. Planowanych jest 7 weekend’owych zjazdów w każdym semestrze.

Nauczanie nowoczesnych technologii

w program zajęć obejmuje nauczanie nowoczesnych technologii znajdujących obecnie zastosowanie w nawet największych instytucjach i firmach;

Świadectwo ukończenia studiów

Każdy ze studentów po pomyślnym ukończeniu studiów otrzyma świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Administracji Systemami i Aplikacjami według wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program studiów

Program studiów jest tak dobrany aby mogły w nich uczestniczyć zarówno osoby początkujące (nie jest wymagane żadne przygotowanie) jak i zaawansowane.